Glímudeild UMFN. Isk/enPrenta

Glíma

Glímudeild UMFN
Við hjá Glímudeild Umfn stundum Glímu og önnur fangbrögð. Við erum undir Glímusambandi íslands eins og nafn deildarinnar gefur til kynna. Okkar fólk á möguleika á að keppa fyrir hönd Íslands í hinum ýmsu greinum fangs. hryggspennu(backhold), Lausatökum og swingen svo eitthvað sé upp talið.
Við keppum einnig á mótum erlendis í Júdó og á innanfélagsmótum hér heima.

Brazilískt jiu jitsu er einnig iðkað í aðstöðu okkar og er fjölmennasta fangið á Íslandi í dag. Iðkenndur okkar geta tekið þátt í öllum þeim mótum undir BJI (BJJ Samband Íslands) sem eru á boðstólnum innanlands sem utan.
BJJ er ekki viðurkennt innan ISI en alþjóðasamtökin eru mjög sterk.

Gráðanir
Glímudeildin er með fjölmarga þjálfara og flestir með gráður úr einhverjum bardagaíþróttum.
Íslensk Glíma
Engar gráður eru veittar í Íslenskri Glímu.
Brazilískt jiu-jitsu
Þjálfarar geta gráðað iðkenndur upp að sínu belti í Brazilísku jiu-jitsu en það þarf annars stigs svartbelting til að gráða í svart.
Júdó
Við gráðum einnig í júdó en þau belti gilda aðeins innanfélags. Farið er eftir gráðukerfi Jsí í gráðun. Ef iðkenndur vilja fá gráðuna viðurkennda hjá Jsí þurfa þeir að gera það í samvinnu við júdófélag.
Hafið samband við þjálfara ef þess er óskað.

Glímudeild UMFN
We at Glímudeild Umfn teach Glíma and many other wrestling styles. We are under the Glíma federation of Iceland as the name of the department indicates. Our people have the opportunity to compete on behalf of Iceland in the various types of wrestling. backhold, gouren and swingen, just to name a few.
We also compete in tournaments abroad in Judo and in community tournaments here at home.

Brazilian jiu jitsu is also practiced in our facilities and is the most popular wrestling sport in Iceland today. Our participants can take part in all the BJI (BJJ Samband Íslands) tournaments that are on offer both domestically and abroad.
BJJ is not recognized within ISI but the international organization is very strong.

Promotions
The wrestling division has many coaches and most of them have degrees from some martial arts.
Glíma
No degrees are awarded in Glíma.
Brazilian Jiu-jitsu
Coaches can grade a practitioner up to their belt in Brazilian jiu-jitsu, but it takes a second degree black belt to grade to a black belt.
Judo
We also graduate in judo, but those belts only apply to the club. JSI grading system is followed in club grading. If practitioners want to get the degree recognized by Jsi, they need to do so in collaboration with a judo club.
Contact a coach if requested.