ALLAR SKRÁNINGAR FARA FRAM Í GEGNUM SKRIFSTOFU DEILDARINNAR.
hafið samband við framk.stjóri í síma 421 1160 eða 862 6905, einnig er hægt að senda tölvupóst á njardvikfc@umfn.is 

Allir iðkendur eiga að skrá sig til þátttöku og greiða æfingagjöld. Hjá okkur er aðeins eitt skráningartímabil, árgjald í 3. – 7. flokki.

Skráningar fara áfram fram í gegnum NORA skráningarkerfið sem hægt er að nálgast hér fyrir neðan

Skráning Iðkenda 

Við skráningu iðkenda
Við vekjum athygli á nú er hægt að ganga frá gjöldunum jafnt á innheimtu í heimabanka og kreditkorti, hægt er að skipta greiðslu árgjaldsins niður á mest 11 mánuði. Ef valið er að greiða með innheimtu í heimabanka þá skal velja greiðsluseðill annars kretitkort.

Þeir foreldrar/forráðamenn sem lenda í vandræðum með skráningu er bent á að hafa samband við skrifstofu knattspyrnudeildar og við aðstoðum eða sjáum um frágang skráningar.

Þeir sem ekki eru í stakk búnir að kljúfa þær greiðslur sem deildin setur er bent á að sinna samt skráningu á skrifstofu deildarinnar. Því engum verður meinað að æfa. Við finnum alltaf einhver ráð og farið er með þau mál sem trúnaðarmál.

Síminn á skrifstofu knattspyrnudeildar er 421 1160 / 862 8906 (framk.stjóri), netfang njardvikfc@umfn.is

Upplýsingar um starf yngri flokka

Hér eru allar helstu upplýsingar um starfsemi yngri flokka sem við vonumst til að forráðamenn kynni sér vel. Við áskiljum við okkur rétt að gera breytingar frá því sem upp er talið ef ástæða er til eða þurfa þykir vegn annarra breytinga. Starfsárið hefst 1. október 2018 og stendur fram að mánaðarmótum ágúst – september 2019, allt eftir verkefnum flokkanna.

Innritunarskilmálar;

Greiðslur æfingagjalda og greiðslumöguleikar

Ganga frá greiðslum við skráningu í skráningarkerfi NORA þar sem hægt er að setja árgjaldið á raðgreiðslur og greiða þau í 1 til 11 greiðslum á greiðslukortum eða kröfum í heimabanka. Skráningar hefjast 25. september 2018 og eiga allir verðandi iðkendur á starfsárinu að hafa lokið skráningu fyrir 4. nóvember 2018. Knattspyrnudeildin áskilur sér rétt til að skrá þá iðkendur sem ekki eru skráðir frá þeim tíma þeir hefja æfingar.

Eftir þann tíma fara allar skráningar fram í gegnum skrifstofu deildarinnar.

Deildin innheimtir ekki æfingagjöld með greiðsluseðli. Óski greiðandi eftir greiðsluseðli eða að fá að greiða þannig er það gert samkvæmt nánara samþykki.

Iðkandi telst hafa hafið æfingar frá þeim tíma sem hann er skráður við æfingar hjá þjálfara.

Ef iðkandi hættir iðkun fellur greiðsla niður frá næstu mánaðarmótum eftir að foreldri/forráðamaður hefur tilkynnt að iðkandi er hættur. Forráðamaður skal tilkynna að barn sitt sé hætt iðkun með því að senda tilkynningu um það á netfang deildarinnar njardvikfc@umfn.is .

Afslættir æfingagjalda

*Systkynaafsláttur er 30 % sem er dreginn af yngra barninu. Séu systkini fleiri en tvö skal veittur áfram 30% afsláttur.

Hvatagreiðslur Reykjanesbæjar
Reykjanesbær greiðir árlega hverju barni sem lögheimili á í bæjarfélaginu og er á aldrinum 6-16 ára (er í grunnskólanámi) kr. 21.000 til niðurgreiðslu á viðurkenndu íþrótta,- tómstunda og listgreinastarfi fyrir árið 2017. Skilyrði þess að hægt sé að nýta hvatagreiðslurnar er að um skipulagt starf sé að ræða, sem er stundað undir leiðsögn þjálfara og kennara/leiðbeinanda og nái yfir eina önn eða að lágmarki 8 vikur. Hafi viðkomandi ekki nýtt sér hvatagreiðslur að hluta eða að fullu þá falla eftirstöðvar niður um áramót.

Fræðslusvið Reykjanesbæjar biður gjaldkera íþrótta- og tómstundafélaga (líka listgreinar s.s. dans, söngur og ballet) í Reykjanesbæ að senda á rafrænu formi (exelskjal) eftirfarandi upplýsingar á netfangið hvatagreidslur@reykjanesbaer.is

Staðfestingu á að iðkandi /þátttakandi hjá deild/félagi hafi greitt æfinga- eða þátttökugjald vegna ársins 2017, upphæð gjaldsins, kennitölu og nafn barns og kennitölu, reikningsnúmer og nafn foreldris/forráðamanns. Þegar þessar upplýsingar hafa borist Þjónustuveri bæjarins mun Reykjanesbær greiða kr. 21.000.- til foreldra barna í gegnum kerfið Mitt Reykjanes

Greiðsla fer fram 10. hvers mánaðar í fyrsta skipti 10.febrúar og lýkur 10. desember 2017. Hvatagreiðslur nýtast ekki fyrir Frístundaskólann.

Sækið um hvatagreiðslur á https://mittreykjanes.is/web/login.html

Gjaldskrá 2018 – 2019
Gjaldskrá knattspyrnudeildar hækkar frá fyrra starfsári um 909 kr í 3. flokki, 545 kr á mánuði í 4.- 6. flokki en 454 kr í 7. flokki, stúlknaflokkarnir eru á sama gjaldi og 7. flokkur. Fyrir utan venjulegar kostnaðarhækkanir erum við að bæta í kostnað vegna þjálfara og aðstoðarþjálfara.

Við eigum eftir þessa hækkun ennþá talsvert langt í að ná gjöldum annarra félaga sem eru að veita sambærilega þjónustu. * Mánaðargjöld eru miðuð við 11 mánaða dreyfingu á árgjaldi

Flokkur Árgangar Árgjald Mánaðargjald
3. flokkur 2003 – 04 79.000 kr 7.181 kr
4. flokkur 2005 – 06 75.000 kr 6.818 kr
5. flokkur 2007 – 08 75.000 kr 6.818 kr
6. flokkur 2009 – 10 75.000 kr 6.818 kr
7. flokkur 2011 – 12 50.000 kr 4.545 kr
4. flokkur stúlkur 2005 – 06 50.000 kr 4.545 kr
5. flokkur stúlkur 2007 – 08 50.000 kr 4.545 kr
6. flokkur stúlkur 2009 – 10 50.000 kr 4.545 kr
7. flokkur stúlkur 2011 – 12 50.000 kr 4.545 kr

 

Iðkendur í 8. flokki drengja árgangar 2012 og 2013 sjá upplýsingar á Facebook síðu flokksins 

Aðrar upplýsingar

Ferðakostnaður og mótakostnaður

Er greiddur af iðkendum, kostnaðurinn er misjafn eftir í hvaða flokki iðkandi er og hver verkefnin eru. Knattspyrnudeildin greiðir kostnað þjálfara í keppnisferðum, ekki í einstökum mótum.

Samstarf við foreldra
Knattspyrnudeildin mun funda með foreldrum í öllum flokkum og þar eru ákvarðanir teknar um umfang verkefna hvers flokks. Einnig munum við fá foreldra til að mynda með okkur foreldra ráð fyrir hvern flokk sem vinnur með stjórn og þjálfara að móta þau verkefni og málefni sem snúa að hverjum flokk fyrir sig og að koma að verkefnum sem deildin stendur fyrir.

Keppnisbúningur
Allir iðkendur eiga sína keppnisbúninga sjálfir. Treyja og stuttbuxur eru græntar. Keppnissokkar eru hvítir iðkendum er óheimilt að nota annan lit í keppni og skal þjálfari sjá til að þessi regla sé virt.

Keppnisbúningurinn og keppnissokkar eru til sölu hjá deildinni í Vallarhúsinu við Afreksbraut.
Sjá annars undir Vörur hér á heimasíðunni.

Félagsgallinn
Allir iðkendur þurfa að eiga félagsgallann og er skilt að mæta með hann á keppnisstað, til að nota við upphitun svo og til að halda á sér hita í hléum á keppnisstað.
Sjá annars undir Vörur hér á heimasíðunni.