Eftirfarandi verð og skilmálar gilda um æfingagjöld hjá Knattspyrnudeild Njarðvíkur. Allir iðkendur eiga að skrá sig til þátttöku og greiða æfingagjöld. Hjá okkur er aðeins eitt skráningartímabil, árgjald í 2. – 7. flokki hjá báðum kynjum. Starfsárið er frá 1. október 2019 til 30. september 2020. Allar skráningar fara áfram fram í gegnum NORA skráningarkerfið sem hægt er að nálgast hérna Skráningarkerfi UMFN .

ATH – Skráningarkerfið lokar 5. nóvember og eftir þann tíma fara allar skráningar fram í gegnum skrifstofudeildarinnar.
Sími 421 1160 / 862 6905 – netfang njardvikfc@umfn.i

Skráningar og æfingagjöld
Opið er fyrir skráningar frá 15. september 2019 til 4. nóvember 2019. Eftir þann tíma fara allar skráningar fram í gegnum skrifstofu deildarinnar. Greitt er með kreditkorti eða greiðsluseðlum sem birtast eingöngu í netbönkum. Hægt er að dreifa greiðslum innan hvers tímabils bæði með kreditkorti eða greiðsluseðlum  niður á mest 11 mánuði. Fjölda mánaða til að skipta niður greiðslum fækkar við hvern liðinn mánuð. Fyrir hvern útgefin greiðsluseðil innheimtist sérstakt seðilgjald kr. 390.

Systkynaafsláttur er 30 % sem er dreginn af yngra barninu. Séu systkini fleiri en tvö skal veittur áfram 30% afsláttur.

Deildin áskilur sér rétt til að skrá iðkendur sem ekki eru að sinna skráningu. Iðkandi telst hafa hafið æfingar frá þeim tíma sem hann er skráður við æfingar hjá þjálfara.

Ef iðkandi hættir iðkun fellur greiðsla niður frá næstu mánaðarmótum eftir að foreldri/forráðamaður hefur tilkynnt að iðkandi er hættur. Forráðamaður skal tilkynna að barn sitt sé hætt iðkun með því að senda tilkynningu um það tölvupóst á netfang deildarinnar njardvikfc@umfn.is .  Ekki nóg að segja þjálfurum frá að viðkomandi sé hættur.

Þeir foreldrar/forráðamenn sem lenda í vandræðum með skráningu er bent á að hafa samband við skrifstofu knattspyrnudeildar og við aðstoðum eða sjáum um frágang skráningar.

Þeir sem ekki eru í stakk búnir að kljúfa þær greiðslur sem deildin setur er bent á að sinna samt skráningu á skrifstofu deildarinnar. Því engum verður meinað að æfa. Við finnum alltaf einhver ráð og farið er með þau mál sem trúnaðarmál.

Síminn á skrifstofu knattspyrnudeildar er 421 1160 / 862 8906 (framk.stjóri), netfang njardvikfc@umfn.is

Gjaldskrá 2019 – 2020
Gjaldskrá knattspyrnudeildar hækkar frá fyrra starfsári um  ca 8 %.

Æfingagjald stúlknaflokka (4.-5.og 6. fl) hækka meira þar sem gjaldið síðasta starfsári var “kynningar” gjald þar sem verið var að stofna þessa flokka. Gjaldið á að vera það sama og hjá sömu drengja flokkum en við hækkum það í áföngum á komandi starfárum.

Fyrir utan venjulegar kostnaðarhækkanir erum við að bæta í kostnað vegna fjölgunar æfinga og aðstoðarþjálfara.

Við eigum eftir þessa hækkun ennþá talsvert langt í að ná gjöldum annarra félaga sem eru að veita sambærilega þjónustu. * Mánaðargjöld eru miðuð við 11 mánaða dreyfingu á árgjaldi

Flokkar

Árgangar

Árgjald

Mánaðargjald

2. flokkur

2001 – 02 – 03

85.000 kr

7.727 kr

3. flokkur

2004 – 05

85.000 kr

7.727 kr

4. flokkur

2006 – 07

85.000 kr

7.727 kr

5. flokkur

2008 – 09

80.000 kr

7.272 kr

6. flokkur

2010 – 11

80.000 kr

7.272 kr

7. flokkur

2012 – 13

55.000 kr

5.000 kr

4. flokkur stúlkur

2006 – 07

65.500 kr

5.954 kr

5. flokkur stúlkur

2008 – 09 65.500 kr

5.954 kr

6. flokkur stúlkur

2010 – 11 65.500 kr

5.954 kr

7. flokkur stúlkur

2012 – 13 55.000 kr

5.000 kr

Iðkendur í 8. flokki drengja árgangar 2014 og 2015 sjá upplýsingar á Facebook síðu flokksins 

Hvatagreiðslur Reykjanesbæjar
Reykjanesbær greiðir árlega hverju barni sem lögheimili á í bæjarfélaginu og er á aldrinum 6-18 ára kr. 28.000 til niðurgreiðslu á viðurkenndu íþrótta,- tómstunda og listgreinastarfi fyrir árið 2019. Skilyrði þess að hægt sé að nýta hvatagreiðslurnar er að um skipulagt starf sé að ræða, sem er stundað undir leiðsögn þjálfara og kennara/leiðbeinanda og nái yfir eina önn eða að lágmarki 8 vikur. Hafi viðkomandi ekki nýtt sér hvatagreiðslur að hluta eða að fullu þá falla eftirstöðvar niður um áramót.

Knattspynudeildin sendir til Reykjanesbæjar staðfestingu á að iðkandi /þátttakandi hjá deild/félagi hafi greitt æfinga- eða þátttökugjald vegna ársins 2019, upphæð gjaldsins, kennitölu og nafn barns og kennitölu, reikningsnúmer og nafn foreldris/forráðamanns. Þegar þessar upplýsingar hafa borist Þjónustuveri bæjarins mun Reykjanesbær greiða kr. 28.000.- til foreldra barna í gegnum kerfið Mitt Reykjanes. Greiðsla fer fram 10. hvers mánaðar í fyrsta skipti 10.febrúar og lýkur 10. desember 2019. Hvatagreiðslur nýtast ekki fyrir Frístundaskólann. Hafi upplýsingar ekki verið sendar frá knattspyrnudeildinni er forráðamenn vinsamlegast beðnir um að senda erindi um á neffangið njardvikfc@umfn og óska eftir skráningu.

Sækið um hvatagreiðslur á https://mittreykjanes.is/web/login.html

Aðrar upplýsingar

Ferðakostnaður og mótakostnaður
Er greiddur af iðkendum, kostnaðurinn er misjafn eftir í hvaða flokki iðkandi er og hver verkefnin eru. Knattspyrnudeildin greiðir kostnað þjálfara í keppnisferðum, ekki í einstökum mótum.

Samstarf við foreldra
Knattspyrnudeildin mun funda með foreldrum í öllum flokkum og þar eru ákvarðanir teknar um umfang verkefna hvers flokks. Einnig munum við fá foreldra til að mynda með okkur foreldra ráð fyrir hvern flokk sem vinnur með stjórn og þjálfara að móta þau verkefni og málefni sem snúa að hverjum flokk fyrir sig og að koma að verkefnum sem deildin stendur fyrir.

Keppnisbúningur
Allir keppnisbúningar eru í eigu iðkenda. Keppnisbúninguinn er græn teyja, grænar stuttbuxur og hvítir sokkar (engir aðrir litir leyfðir). Treyjan er stutterma og ef notaður er undirbolur þá á hann að vera hvítur þar sem ermar keppnistreyjunar eru hvítar. Deildin sér um sölu á keppnisbúningum, allar upplýsingar fást hjá skrifstofu deildarinnar. Vinsamlegast hafið samband í þau símanúmer eða netfangið hér fyrir neðan varðandi kaup á búningum, ekki á Facebook.

Félagsgallinn
Allir iðkendur þurfa að eiga félagsgallann og er skilt að mæta með hann á keppnisstað, til að nota við upphitun svo og til að halda á sér hita í hléum á keppnisstað.
Sjá annars undir Vörur hér á heimasíðunni.